Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Biuro handlowe:

Tele Info Media Sp.z o.o.
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 845 27 54

mail: tim (at) tim.com.pl

Nr konta bankowego w Banku Pekao: 82 1240 6423 1111 0000 4582 6993.
NIP: 521-11-46-269

Tele Info Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000152338. Kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 PLN, w całości opłacony.